HOME

HET BOEK

DE INHOUD

DE BIJLAGEN

CONTACT

Inleiding
InhoudsopgaveHet Drawbarboek, inleiding


 

Inhoudsopgave
van deze pagina

 
1. Over het drawbarboek
2. Opbouw van het drawbarboek

 

 


 

 

 
1. Over het drawbarboek

 

Derde druk

 
De eerste druk van het drawbarboek verscheen op 10 januari 1985 en was opgedragen aan de leden van de toenmalige Eindhovense Orgel Club.
Al binnen enkele maanden daarna verscheen een tweede druk waarvan inmiddels de laatste exemplaren een weg naar drawbarkunstenaars hebben gevonden.
De derde druk is voltooid in januari 2005 en is ten opzichte van de vorige drukken danig opgefrist. De lay-out is gemoderniseerd, de afbeeldingen zijn verbeterd, hoofdstuk 1 is herschreven en diverse formuleringen zijn herzien. Kortom, een hedendaags boekwerk.

 

Gedrukte exemplaren

 
Het drawbarboek is volledig in eigen beheer geschreven, samengesteld, geļllustreerd, gedrukt en gedistribueerd. Wilt u in het bezit komen van een van deze gedrukte exemplaren, dan verwijs ik u naar de pagina Bestellen waarop u precies kunt zien hoe dat in zijn werk gaat.

 

Deze website

 
Deze website over het Drawbarboek is voor het eerst opgesteld in het voorjaar van het jaar 2000. Sindsdien zijn er slechts marginale wijzigingen op doorgevoerd. De inhoud van de derde druk van het boek en de inhoud van deze website zijn volledig consistent, met dien verstande dat de structuur en het wezen van een website andere verwijzingen (hyperlinks) met zich meebrengt dan een boek (pagina-verwijzingen).
Bij het uitkomen van de derde druk van het boek is ook de website licht gewijzigd.
Heeft u opmerkingen over de site of de inhoud ervan, of bent u enthousiast of wat terughoudend erover, dan kunt u dat rechtstreeks aan mij kenbaar maken. Ik zou het erg op prijs stellen als u zich die moeite wilt getroosten. Hoe u contact met me kunt opnemen, ziet u op de pagina Contact.

 

 
2. Opbouw van het drawbarboek
 

 

Inhoud

 
Om de principes van de drawbars goed te kunnen begrijpen, ga ik eerst in op enkele technieken en enkele kenmerken van het Hammond-orgel. Heeft u geen gelegenheid om dit gedeelte van het drawbarboek door te nemen, dan is het toch mogelijk om u het registreren met drawbars volledig eigen te maken door rechtstreeks over te gaan tot het lezen van het tweede hoofdstuk.

 

Hoofdstukken

 
Het drawbarboek bestaat uit twee hoofdstukken en vele bijlagen, te weten:

Hoofdstuk 1: Kenmerken van het Hammond-orgel
Hoofdstuk 2: Het registreren met drawbars
Bijlagen: Vele voorbeelden van registraties met drawbars


 TOP OF PAGE ↑ 

 Het adres van deze website over het Drawbarboek is www.mrijkers.com.
© Marinus Rijkers.
Disclaimer.